Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (443 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 356 80.36 %
Tổt 60 13.54 %
Bình thường 26 5.87 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (396 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 257 64.9 %
Tốt 95 23.99 %
Bình thường 43 10.86 %

BALO HỌC SINH TIỂU HỌC
Sắp xếp

Balo bọ rùa
Balo bọ rùa

Mã: BL138-1

Balo chú cáo
Balo chú cáo

Mã: BL00201

Balo chú khỉ
Balo chú khỉ

Mã: BL001

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL017

Balo oto bus
Balo oto bus

Mã: BL00301

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL136-1

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL137-1

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL127-1

Balo mặt trăng
Balo mặt trăng

Mã: BL02401

Túi đa năng
Túi đa năng

Mã: TT005

Túi đa năng
Túi đa năng

Mã: TT002

1/1
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446