Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (430 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 347 80.7 %
Tổt 56 13.02 %
Bình thường 26 6.05 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (387 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 252 65.12 %
Tốt 91 23.51 %
Bình thường 43 11.11 %

BALO HỌC SINH TRUNG HỌC
Sắp xếp

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL02201

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL00701

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL035

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL046

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL045

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL048

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL031

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL034

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL047

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL014

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL02701

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL021

1/1
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446