Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (450 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 363 80.67 %
Tổt 60 13.33 %
Bình thường 26 5.78 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (401 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 259 64.59 %
Tốt 97 24.19 %
Bình thường 44 10.97 %

BALO MẪU GIÁO
Sắp xếp

Balo đa năng
Balo đa năng

Mã: BL053

Balo gấu cỡ S
Balo gấu cỡ S

Mã: BL100S

Balo cua con
Balo cua con

Mã: BL037

Balo thỏ con
Balo thỏ con

Mã: BL030

Balo hà mã
Balo hà mã

Mã: BL016

Balo heo con
Balo heo con

Mã: BL036

Balo mẫu giáo
Balo mẫu giáo

Mã: BL042

Balo ốc sên
Balo ốc sên

Mã: BL050

Balo chú ếch con
Balo chú ếch con

Mã: BL029

Balo cún con cỡ S
Balo cún con cỡ S

Mã: BL101S

Balo cún cỡ M
Balo cún cỡ M

Mã: BL101-2M

Balo hổ con
Balo hổ con

Mã: BL113S

Balo chú bò
Balo chú bò

Mã: BL019

Balo chuột túi
Balo chuột túi

Mã: BL41-2M

Balo đa năng
Balo đa năng

Mã: BL026

Túi oto bus đa năng
Túi oto bus đa năng

Mã: TT31-1S

1/1
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446