Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (450 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 363 80.67 %
Tổt 60 13.33 %
Bình thường 26 5.78 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (401 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 259 64.59 %
Tốt 97 24.19 %
Bình thường 44 10.97 %

BALO NGƯỜI LỚN
Sắp xếp

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL03301

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL01001

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL01101

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL00601

Balo 4 tầng
Balo 4 tầng

Mã: BL01201

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL02301

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL120-1

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL00401

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL111-1

Balo 3 tầng
Balo 3 tầng

Mã: BL01301

1/1
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446