Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (439 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 352 80.18 %
Tổt 60 13.67 %
Bình thường 26 5.92 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (394 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 255 64.72 %
Tốt 95 24.11 %
Bình thường 43 10.91 %

BALO NGƯỜI LỚN
Sắp xếp

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL03301

299.000 VNĐ

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL041

299.000 VNĐ

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL01001

279.000 VNĐ

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL01101

279.000 VNĐ

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL00601

399.000 VNĐ

Balo 4 tầng
Balo 4 tầng

Mã: BL01201

299.000 VNĐ

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL02301

299.000 VNĐ

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL120-1

249.000 VNĐ

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL00401

279.000 VNĐ

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL111-1

329.000 VNĐ

Balo 3 tầng
Balo 3 tầng

Mã: BL01301

299.000 VNĐ

1/1
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446