Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (429 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 346 80.65 %
Tổt 56 13.05 %
Bình thường 26 6.06 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (386 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 251 65.03 %
Tốt 91 23.58 %
Bình thường 43 11.14 %

Sản phẩm
Sắp xếp

Balo bọ rùa xinh
Balo bọ rùa xinh

Mã: BL138-1

Balo gấu panda
Balo gấu panda

Mã: BL129-1

Balo oto bus
Balo oto bus

Mã: BL00301

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL017

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL137-1

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL126-1

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL81-2

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL136-1

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL132-1

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL034

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL035

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL048

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL031

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL014

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL021

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL046

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL047

2/3 <<123>>
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446