Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (429 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 346 80.65 %
Tổt 56 13.05 %
Bình thường 26 6.06 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (386 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 251 65.03 %
Tốt 91 23.58 %
Bình thường 43 11.14 %

Sản phẩm
Sắp xếp

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL045

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL02201

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL127-1

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL02401

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL02701

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL00701

Balo học sinh
Balo học sinh

Mã: BL97-1

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL02301

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL03301

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL041

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL01001

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL01101

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL01201

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL00601

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL120-1

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL00401

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL111-1

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL01301

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL118-1

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL108-1

3/3 <<123
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446