Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (443 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 356 80.36 %
Tổt 60 13.54 %
Bình thường 26 5.87 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (396 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 257 64.9 %
Tốt 95 23.99 %
Bình thường 43 10.86 %

Sản phẩm
Sắp xếp

Balo
Balo

Mã: BL014

Balo
Balo

Mã: BL02701

Balo
Balo

Mã: BL021

Balo
Balo

Mã: BL051

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL03301

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL01001

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL01101

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL00601

Balo 4 tầng
Balo 4 tầng

Mã: BL01201

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL02301

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL120-1

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL00401

Balo có ngăn laptop
Balo có ngăn laptop

Mã: BL111-1

Balo 3 tầng
Balo 3 tầng

Mã: BL01301

Túi đa năng
Túi đa năng

Mã: TT005

Túi đa năng
Túi đa năng

Mã: TT002

3/3 <<123
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446