Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (432 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 349 80.79 %
Tổt 56 12.96 %
Bình thường 26 6.02 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (389 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 253 65.04 %
Tốt 92 23.65 %
Bình thường 43 11.05 %

Sản phẩm
Sắp xếp

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL041

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL01001

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL01101

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL00601

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL01201

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL02301

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL108-1

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL120-1

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL00401

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL111-1

Balo laptop
Balo laptop

Mã: BL01301

Túi đa năng
Túi đa năng

Mã: TT32-1

Túi đa năng
Túi đa năng

Mã: TT005

Túi đa năng
Túi đa năng

Mã: TT001

Túi đa năng
Túi đa năng

Mã: TT002

Túi đa năng
Túi đa năng

Mã: TT004

3/3 <<123
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446