Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (430 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 347 80.7 %
Tổt 56 13.02 %
Bình thường 26 6.05 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (387 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 252 65.12 %
Tốt 91 23.51 %
Bình thường 43 11.11 %

CẶP CÔNG SỞ
Sắp xếp

Cặp công sở
Cặp công sở

Mã: CB006

Cặp công sở
Cặp công sở

Mã: CB30-1

Cặp công sở
Cặp công sở

Mã: CB00401

Cặp công sở
Cặp công sở

Mã: CB31-1

Cặp công sở
Cặp công sở

Mã: CB002

Cặp công sở
Cặp công sở

Mã: CB00301

Cặp công sở
Cặp công sở

Mã: CB28-1

1/1
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446