Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (439 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 352 80.18 %
Tổt 60 13.67 %
Bình thường 26 5.92 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (394 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 255 64.72 %
Tốt 95 24.11 %
Bình thường 43 10.91 %

CẶP HỌC SINH
Sắp xếp

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS014

229.000 VNĐ

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS00101

179.000 VNĐ

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS00201

199.000 VNĐ

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS 007

199.000 VNĐ

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS012

229.000 VNĐ

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS015

229.000 VNĐ

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS013

229.000 VNĐ

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS010

229.000 VNĐ

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS00401

189.000 VNĐ

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS00501

189.000 VNĐ

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS006

199.000 VNĐ

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS47-1

199.000 VNĐ

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS 009

199.000 VNĐ

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS008

199.000 VNĐ

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS 011

229.000 VNĐ

1/1
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446