Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (429 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 346 80.65 %
Tổt 56 13.05 %
Bình thường 26 6.06 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (386 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 251 65.03 %
Tốt 91 23.58 %
Bình thường 43 11.14 %

Sản phẩm
Sắp xếp

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS014

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS00101

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS00201

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS 007

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS012

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS015

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS013

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS00301

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS010

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS00401

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS00501

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS006

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS47-1

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS 009

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS008

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS 011

Túi đa năng
Túi đa năng

Mã: TT32-1

Túi đa năng
Túi đa năng

Mã: TT005

Túi đa năng
Túi đa năng

Mã: TT001

Túi đa năng
Túi đa năng

Mã: TT002

Túi đa năng
Túi đa năng

Mã: TT004

Cặp công sở
Cặp công sở

Mã: CB006

Cặp công sở
Cặp công sở

Mã: CB30-1

Cặp công sở
Cặp công sở

Mã: CB00401

1/2 12>>
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446