Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (425 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 343 80.71 %
Tổt 55 12.94 %
Bình thường 26 6.12 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (383 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 250 65.27 %
Tốt 89 23.24 %
Bình thường 43 11.23 %

Sản phẩm
Sắp xếp

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS014

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS00101

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS00201

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS 007

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS012

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS015

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS013

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS00301

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS010

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS00401

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS00501

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS006

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS47-1

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS 009

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS008

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS 011

Cặp học sinh
Cặp học sinh

Mã: HS45-1

Túi đựng bút
Túi đựng bút

Mã: TT32-1

Cặp công sở
Cặp công sở

Mã: CB006

Cặp công sở
Cặp công sở

Mã: CB30-1

Cặp công sở
Cặp công sở

Mã: CB00401

Cặp công sở
Cặp công sở

Mã: CB31-1

Cặp công sở
Cặp công sở

Mã: CB 00501

Cặp công sở
Cặp công sở

Mã: CB00201

1/2 12>>
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446