Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (425 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 343 80.71 %
Tổt 55 12.94 %
Bình thường 26 6.12 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (383 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 250 65.27 %
Tốt 89 23.24 %
Bình thường 43 11.23 %

Sản phẩm
Sắp xếp

Cặp công sở
Cặp công sở

Mã: CB00301

Cặp công sở
Cặp công sở

Mã: CB28-1

2/2 <<12
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446