Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (430 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 347 80.7 %
Tổt 56 13.02 %
Bình thường 26 6.05 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (387 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 252 65.12 %
Tốt 91 23.51 %
Bình thường 43 11.11 %

Tin tức

KHAI TRƯƠNG CH GTSP 352 GIẢI PHÓNG

18:13 | 03/01/2018
Cửa hàng GTSP PUNACO 352 Giải Phóng khai trương từ 04/01/2018

THÔNG BÁO

15:46 | 19/12/2017
SỬA CỬA HÀNG 352 GIẢI PHÓNG
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446