Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (439 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 352 80.18 %
Tổt 60 13.67 %
Bình thường 26 5.92 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (394 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 255 64.72 %
Tốt 95 24.11 %
Bình thường 43 10.91 %

Tin tức

KHAI TRƯƠNG CH GTSP 352 GIẢI PHÓNG

18:13 | 03/01/2018
Cửa hàng GTSP PUNACO 352 Giải Phóng khai trương từ 04/01/2018

THÔNG BÁO

15:46 | 19/12/2017
SỬA CỬA HÀNG 352 GIẢI PHÓNG
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446