Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (429 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 346 80.65 %
Tổt 56 13.05 %
Bình thường 26 6.06 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (386 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 251 65.03 %
Tốt 91 23.58 %
Bình thường 43 11.14 %

SẢN PHẦM PUNACO ĐẠT DANH HIỆU "HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG YÊU THÍCH" năm 2015

16:13 | 22/12/2015

Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446