Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (439 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 352 80.18 %
Tổt 60 13.67 %
Bình thường 26 5.92 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (394 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 255 64.72 %
Tốt 95 24.11 %
Bình thường 43 10.91 %

Sản phẩm
Sắp xếp

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV008

199.000 VNĐ

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV35-1

179.000 VNĐ

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV010

189.000 VNĐ

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV 00501

149.000 VNĐ

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV40-1

179.000 VNĐ

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV006

189.000 VNĐ

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV37-1

179.000 VNĐ

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV007

199.000 VNĐ

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV009

189.000 VNĐ

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV36-1

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV34-1

Túi du lịch
Túi du lịch

Mã: DL006

319.000 VNĐ

Túi du lịch cá nhân
Túi du lịch cá nhân

Mã: DL20-1S

179.000 VNĐ

Túi du lịch cá nhân
Túi du lịch cá nhân

Mã: DL19-2S

259.000 VNĐ

Túi du lịch
Túi du lịch

Mã: DL00201

199.000 VNĐ

Túi du lịch
Túi du lịch

Mã: DL00301

179.000 VNĐ

Túi du lịch
Túi du lịch

Mã: DL005

239.000 VNĐ

Túi du lịch cần đẩy
Túi du lịch cần đẩy

Mã: DL004

499.000 VNĐ

Túi du lịch
Túi du lịch

Mã: DL007

349.000 VNĐ

Túi đeo cá nhân
Túi đeo cá nhân

Mã: TT006

79.000 VNĐ

Túi đeo cá nhân
Túi đeo cá nhân

Mã: TT00101

Túi đeo cá nhân
Túi đeo cá nhân

Mã: TT00201

Túi đa năng
Túi đa năng

Mã: TT003

25.000 VNĐ

Túi đa năng
Túi đa năng

Mã: TT011

109.000 VNĐ

1/1
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446