Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (429 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 346 80.65 %
Tổt 56 13.05 %
Bình thường 26 6.06 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (386 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 251 65.03 %
Tốt 91 23.58 %
Bình thường 43 11.14 %

Sản phẩm
Sắp xếp

Túi đeo chéo
Túi đeo chéo

Mã: SV 00501

Túi đeo chéo
Túi đeo chéo

Mã: SV006

Túi đeo chéo
Túi đeo chéo

Mã: SV007

Túi đeo chéo
Túi đeo chéo

Mã: SV008

Túi đeo chéo
Túi đeo chéo

Mã: SV009

Túi đeo chéo
Túi đeo chéo

Mã: SV010

Túi đeo chéo
Túi đeo chéo

Mã: SV35-1

Túi đeo chéo
Túi đeo chéo

Mã: SV40-1

Túi đeo chéo
Túi đeo chéo

Mã: SV37-1

Túi đeo chéo
Túi đeo chéo

Mã: SV36-1

Túi đeo chéo
Túi đeo chéo

Mã: SV34-1

Túi đeo cá nhân
Túi đeo cá nhân

Mã: TT00101

Túi đa năng
Túi đa năng

Mã: TT003

Túi đeo cá nhân
Túi đeo cá nhân

Mã: TT00201

Túi du lịch
Túi du lịch

Mã: DL00201

Túi du lịch
Túi du lịch

Mã: DL00301

Túi du lịch
Túi du lịch

Mã: DL005

1/1
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446