Kết quả thăm dò 

Chất lượng sản phẩm PUNACO (443 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 356 80.36 %
Tổt 60 13.54 %
Bình thường 26 5.87 %

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (396 lượt bình chọn)

Câu trả lời Lượt bình chọn Phần trăm
Rất tốt 257 64.9 %
Tốt 95 23.99 %
Bình thường 43 10.86 %

TÚI ĐEO CHÉO
Sắp xếp

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV008

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV35-1

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV010

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV 00501

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV40-1

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV006

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV37-1

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV007

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV009

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV36-1

Túi chéo
Túi chéo

Mã: SV34-1

1/1
Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms Bích 0904510446